Отчети за изпълнение на бюджета

1-во -2020

Бюджет 4-то тримесечие 2019-2019

Бюджет -2-ро тримесечие 2019

Бюджет 1-во тримесечие 2019

Бюджет -IV тримесечие 2018

Бюджет – III-то тримесечие 2018

Бюджет – II-ро тримесечие 2018

Бюджет – I-во тримесечие 2018

Бюджет – IV-то тримесечие 2017

Бюджет – III-то тримесечие 2017

Бюджет – II-ро тримесечие 2017

Бюджет – I-во тримесечие 2017

Бюджет-II-ро тримесечие 2016