Проектът „Твоят час“

През учебната 2017/2018 година в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – село Кавракирово за втора година стартира проект „Твоят час“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
През учебната 2016/2017 година учениците, участвайки в него доказаха, че да учиш успешно е лесно, стига да откриеш пътя и с желание да го извървиш.
Тази учебна година в училището са сформирани следните извънкласни дейности.

Проект Твоят час – бюджет до 30.09.2017  .

Изпълнение на бюджета по проект „Твоя час“

СПРАВКА Бюджет 1

Твоят час