Класни ръководители

Класни ръководители за учебната 2019/2020година по паралелки:

 1. клас -Димитрина Корчева
 2. клас – Илиана Джаджева
 3. клас – Величка Танушева
 4. клас – Катина Чамовска
 5. клас – Елена Божинова
 6. клас – Живко Касареев
 7.  клас- Емилия Радевска

Класни ръководители за учебната 2018/2019 година по паралелки:

 1. клас -Илиана Джаджева
 2. клас – Величка Танушева
 3. клас – Катина Чамовска
 4. клас – Димитрина Корчева
 5. клас – Живко Касареев
 6. клас – Емилия Радевска
 7. клас – Румяна Петрова

Класни ръководители за учебната 2017/2018 година по паралелки:

1 клас – Величка  Стоянова Танушева
2 клас – Катина Димитрова Чамовска
3 клас – Димитрина  Иванова Корчева
4 клас – Илиана Симеонова  Джаджева
5 клас – Емилия  Иванова  Радевска
6 клас – Румяна  Спасова  Петрова
7 клас – Райна Стоянова  Ташева