Членове

  ОУ ,,СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ‘‘-С. КАВРАКИРОВО,ОБЩ. ПЕТРИЧ

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

 

Председател:

Мария Чаушева – родител

  Членове:
Мария Танушева  -родител

Мария Петрова     – родител

Боряна Делева       – родител

Цонко Манчев – ОА- Петрич